کلیه حقوق این سامانه متعلق به استانداری مازندران می باشد.
این سامانه دانش بنیان محصول شرکت نرم افزاری جادوی فکر (دانش بنیان) می باشد.